ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΕΝΟΣ - "Θεσσαλονίκη"Η Μαρία Ροδοπούλου διαβάζει
απ΄την ανέκδοτη ποιητ. συλλογή
"Συνοχές & Συνάφειες"