Από τη χώρα των τριγμών
ακόμα καταφτάνουν  σπασμένα κλαδιά
Δεν ήταν μπόρα και πέρασε