Εδώ
Σαν τον δεινό κιθαρωδό
Χωρίς κοινό
Στη μέση του λειμώνα
Διάφανη σταγόνα
Να σ’ αντικατοπτρίζω
Την τύχη να βρίζω
Tου Eνός
Κι από του τέλους την αρχή
Ν’ αρχίζω
Φεγγάρι μου
Τίποτα δεν ορίζω
Κανείς δεν είναι κανενός