" κανείς
  κανείς δεν ξέρει πότε κοιμούνται οι Θεοί 

  για να τους κλέψει θαύματα
  

  κι αύριο πάλι 
  στο κλαίω να το ξέρεις
  μπορεί και να `ναι ημερομηνία ανήμπορα αηδόνια
  γεμίζουμε από άνθρωπο ασφυκτικά
  κι ας φεύγει πλήρως
  μα εσύ να φυλάξεις καλά 

  το ποδοβολητό της σκόνης
  ακούει η αγάπη πολύ σε τέτοιους ήχους..."