Εδώ κείμαι
Μη λυπηθείς
που οι δρόμοι μου απόντες
πάρε με

με αγκαλιές αξενιτιάς
σύρε με

στου πόνου τις φωτιές
στ` ανταλλακτήρια του κόσμου

κατάθεσέ με
νόμισμα ακριβό

κόψε με
μοίρασέ με
τετράγωνα ψωμί
φιλιά
χαμόγελα

πούλα με
αγόρασέ με
απόθεσέ με δωρεά

σε πόρτες νηστικές

Μόνο που πριν

να
βάλε σε τάξη
τούτα τα χέρια τα φτερά
τα περιστέρια τα κλειστά
που ακόμα τρέμουν