" καθ΄ύψος του κεριού σου
να καίγεται η μέλισσα"


"Πάσχει αιωνιότητα
στήνει αυτί για έναν
ήχο σου άρτιον επιούσιο
και η ασύρματη επικοινωνία χώμα
τόσο δε βάρυναν άλλοτε τη χώρα της χλόης
τα λόγια του

λόγια πουλιά
αντιγραφές αρχαίων τοιχογραφιών
νεκρά πετούμενα
φτερά του λόγια
δε σύναψε οριστικό συμβόλαιο ποίημα
δεν υπογράφουν εύκολα οι μάταιες 

λέξεις την απόπειρα
που έτυχε και διάδρομος σε σύνορο νερού
και καμιά θάλασσα ασφαλής
μα εσύ απ` το βάθος του απογεύματος έλα
να αναγνωστείτε με τα χαμένα λεξιλόγια ..."