Κάθομαι ώρα τώρα
και την κοιτάω
φωτογραφία πικρή κι όλο
γυρνάει το μαύρο της ηχείο
και μου ορμάει
-Ξένε, άσε κάτω τη βαλίτσα…