Οι ψαλμωδίες της βροχής
Απόψε ψάχνουν για ναό
Και γίνομαι
Δίχως τ’ άγια σου βήματα
Δίχως μια στέγη ουρανέ μου