Μη

Μην κλαις άστρο μου
Σου ρίχνω τη δέσμη του φακού
με σταθερό  το χέρι
τους δρόμους σου δείχνω
του ουρανού
και τους χάρτες ξεδίπλωτους
για να βρεθείς

Μην κλαις άστρο μου
και θολώνει η απόσταση